Makaleler

Tacir

Türk Ticaret Kanunu madde 12/1 uyarınca bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birisinin diğer eşi aldatması TMK 161. Maddesi gereğince aldatma (zina) sebebiyle boşanma davası açılabilecektir.

Haczedilemeyen Mallar

İcra ve İflas Kanunu madde 82'de haczi caiz olmayan mal ve haklar düzenlenmiştir. Bu kanun dışında özel kanunlarda sayılan haczedilemeyen mallar vardır.

Boşanma Davalarında Antalya Boşanma Avukatı Hizmetleri

Antalya boşanma avukatı olarak hizmet veren avukatlarımız, Antalya ili içerisinde yaşayan ve boşanmak isteyen eşlere, boşanma davası sürecinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Boşanma avukatı, aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar olan boşanma, velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi davalara giren avukatların gündelik hayattaki isimlendirilmiş şeklidir.

Fikir ve Sanat Eserleri

Eser kavramı, FSEK’da (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) sahibinin özelliklerini taşıyan; edebiyat ve ilim, güzel sanatlar, musiki ve sinema eseri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürününe eser denir şeklinde tanımlanmıştır.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, TMK 166/3’te eşlerin anlaşması şeklinde düzenlenmiş bir kurumdur.

Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin özel bir alt dalıdır. 1965 yılında toplu yaşamın artmasıyla birlikte bu alanda bir kanuna ihtiyaç duyulmuştur.

Aldatılmada Manevi Tazminat Talebi

Evlilik birliği devam ederken eşlerden herhangi biriyle evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat talebi mümkün olup olmadığı Yargıtay’ca karara bağlanmış bir konudur.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Yasal ve atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümüyle mirası bütün olarak yani tüm aktifleri ve pasifleriyle birlikte yasal olarak kazanırlar.

Satıcının Ayıp Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri

Ayıp, satılanda sözleşme veya nitelik olarak bulunmaması gereken özelliklerinin bulunması veya bulunması gereken özelliklerinin bulunmaması olarak tanımlanmaktır.