İcra ve İflas Hukuku

İcra Avukatı

Antalya icra avukatı olarak avukatlık büromuzda hizmet veren profesyonel ekibimizle, icra ve iflas hukuku kapsamına giren tüm hukuki süreçleri yönetiyoruz. Alacaklı tarafın tüm hak ve alacaklarını, borçlu taraftan tahsil ve temin etmesine yönelik hususlar icra ve iflas kanunu çerçevesinde belirtilmiştir.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. William Watson

İlam, İlamlı İcra ve İlamsız İcra Nedir?

Mahkemenin verdiği kararın her iki tarafa verilen nüshasına ilam denir. Sulh hukuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi, aile mahkemesi, tüketici mahkemesi, fikri ve sınai hukuk mahkemesi ve asliye hukuk mahkemelerinden alınır.

Eğer bir ilama dayanılarak konusu para veya paradan başka her türlü şey için açılmış bir icra takibi varsa burada ilamlı icra söz konusudur. Elinde bir mahkeme ilamı olmayan veya olmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurulmamışsa burada kişiler alacaklarını elde etmek için ilamsız icra yoluna başvuracaktır.

Menfi Tespit Davası Nedir?

Bir kişinin, iddiada bulunan kişi ile arasında hukuki bir ilişkinin bulunmadığının tespiti için açmış olduğu davaya menfi tespit davası denir.

İstirdat Davası Nedir?

Bir kişinin aleyhinde yapılan icra takibine itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmişse ya da süresinde itiraz etmeyip aslında borçlusu olmadığı parayı ödemişse, ödemiş olduğu paranın geri alınması için açılacak olan davaya istirdat davası denir.

İcra Takibi

Borçlu tarafın ödemesi gereken borcu ödememesi veya zamanında ödememesi, bu durumda ne tür koşulların oluşabileceği ve ortaya çıkacak yaptırımların neler olacağı hususunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri alınması gerekmektedir. Borçlu tarafın maruz kaldığı yaptırımların yanı sıra alacaklı taraf için de çeşitli haklar doğacaktır. Borçlu ve alacaklı duruma düşen tarafları ilgilendiren önemli bir konu icra takibidir. İcra takibinde, icra ve iflas hukuku kapsamında belirlenmiş yasalar uygulanır. İcra takibinin uygulanışı, süresi ve işleyişi ile ilgili detaylar kanunlarla belirlenmiştir.

Antalya İcra İflas Hukuku Avukatı

İcra ve iflas süreçlerinde Perik Avukatlık Bürosu, alanında uzman ve deneyimli icra avukatı ekibiyle müvekkillerine hizmet vermektedir. Perik Avukatlık Bürosu icra süreçlerini profesyonel ve hızlı bir şekilde yürüterek, müvekkillerinin alacaklarını en hızlı şekilde tahsil etmesini sağlamaktadır. İcra ve iflas hukuku kapsamında ihtiyaç duyulan tüm hukuki konularda, şahıs ve şirketlere yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Avukatlık Hizmetleri

  • Şahıs veya şirketlerin, şahsi veya ticari alacaklarının takibi
  • İlamlı icra takibi veya ilamsız icra takibi hazırlanması ve açılması
  • Borçlu ve alacaklı taraflarla uzlaşmak adına görüşmeler yapılması
  • Şahıs veya şirket borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalar
  • İcra takip süreçlerinde hukuki destek
  • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları
  • Haciz işlemlerinin yürütülmesi
  • İflas, iflasın ertelemesi, iflas sürecinin hukuki boyutta yönetimi
  • Menfi tespit davaları
  • İstirdat davaları

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp