Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk

Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk Nedir?

Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk, kişi veya kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hangi devletin hukuk kurallarının uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır. Her devletin kendine ait yasaları ve hukuk sistemi vardır. Milletlerarası Özel Hukuk yasaları özellikle yurtdışında yaşayan veya yabancı uyruklu kişileri yakından ilgilendirir. Herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıktığında hangi ülkenin hukuk sisteminin geçerli olacağı, hangi yasa maddelerine bakılacağı ve yasa çatışmalarının hangi hukuk kurallarına bakılarak çözümleneceği milletlerarası özel hukuk ile belirlenmektedir.

Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk Avukatı

Antalya Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuku ilgilendiren uyuşmazlıkların giderilmesinde, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Antalya Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk Avukatı

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma, yabancı ülke mahkemelerince verilmiş olan bir kararın başka ülke mahkemelerince kesin hüküm etkisi göstermesidir. Burada kesin hükmün varlığından bahsedilmek için kararın verildiği ülke hukukuna göre kesinleşmiş olması gerekir.

Tenfiz, yabancı mahkemelerince verilmiş olan kararların başka bir ülkede icra kabiliyetine sahip olmasıdır. Tanımadan farklı olarak tenfizde yabancı mahkemesi kararlarının yabancı ülkede icra kabiliyetinin olmasıdır.

Türk Hukuku’nda Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu 52. Maddesi uyarınca tanıma ve tenfizin talep edilebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekmektedir.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. Mustafa Kemal Atatürk

Tahkim Nedir?

Tahkim, bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşen taraflar aralarında anlaşarak ortaya çıkan uyuşmazlığı çözmek adına üçüncü kişilerle anlaşmasıdır. Taraflar, bu üçüncü kişi (hakem) kararına uyacaklarını sözleşme ile kararlaştırır.

Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk Avukatlık Hizmetleri

  • Milletlerarası (Uluslararası) Özel Hukuk davaları
  • Uluslararası ticari sözleşme hazırlanması
  • Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Uygulanması
  • Tahkim Sözleşmesi Hazırlanması ve Uygulanması
  • Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  • Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi ve Takibi
  • Vatandaşlık Hukuku
  • Yabancılar Hukuku
  • Göçmenlik
  • Dava Takibi
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp