Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Nedir?

Fikri mülkiyet, kişilerin emek veya bilgileriyle oluşturdukları eserler üzerindeki haklarını ifade etmektedir. Bilimsel, sınai, edebi ya da sanatsal olarak yaratıcılık sonucu emek ve bilgiyle ortaya çıkarılan eseri yaratan kişiye haklar tanıyan hukuk dalıdır. Bireysel ya da kurumsal olarak meydana gelmiş ve somutlaşmış ürünün ekonomik değer kazanmasıdır.

Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir. Montesquieu

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Avukatı

Antalya fikri ve sınai haklar hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, fikri ve sınai mülkiyet hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Patent Nedir?

Patent Nedir

Sanayide kullanılabilir bir buluşun, buluş sahibine veya işletmesine kamu tarafından tanınan haklara patent denir. Patent ile kişiye ya da işletmeye buluşu başkalarınca kullanmaya izin veya başkalarınca izinsiz kullanmaya engel olan bir hak sağlanmaktadır. Patent belgesi alınmasından itibaren 20 yıllık koruma sağlayan bir belgedir. Hakkı sona eren patent konusu şey toplumun malı olarak sayılmaktadır.

Faydalı Model Nedir?

Mevcut uygulanan tekniğin bilinen durumunu aşmasa dahi sanayide bir yenilik meydana getirmişse ve bu buluş uygulanabilir bir buluşsa faydalı model olarak kabul edilmektedir. Patente göre daha küçük buluşları koruyan bir haktır. Faydalı modelin tesciliyle 10 yıllık koruma söz konusu olacaktır.

Eser Nedir?

Eser Nedir

Sahibinin kişiselliğini taşıyan bilim, edebiyat, musiki, sinema veya güzel sanatlar eseri sayılan her türlü fikri ve sanat üretimine eser denir. Sahibinin hususiyetini taşıması, bunu yansıtması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sayılan eser türlerinden birisine girebiliyor olması ve fikri bir çabanın ve bilginin sonucunda meydana gelmiş olması gerekir.

  • İlim ve Edebiyat Eserleri, FSEK 2. Maddesine göre herhangi bir dil ya da yazıyla ifade edilen, bilgisayar programlarıyla ve sonradan başka programın doğmasını amaçlayan hazırlık programları, sözsüz sahne sanatı eserleri, ilmi özellikler bulunan fotoğraf, harita, kroki, plan, proje, resim, topografya, mimarlık ve şehircilik çizimleri, maketleri, projeleri, endüstri, sahne ve çevre tasarım projeleri bu kapsamda eser olarak kabul edilmektedir.
  • Musiki Eserleri, FSEK 3. Maddesine göre sözsüz, sözlü bestelerin hepsi musiki eser olarak kabul edilmektedir.
  • Güzel Sanatlar Eserleri, FSEK 4. Maddesine göre estetik değere sahip olan her türlü teknikle yapılmış olan resim, gravür, her türlü baskı tekniğiyle meydana getirilmiş eserler, oymacılık, kabartma ve heykel, mimari eserler, moda tasarımları, tekstil tasarımları, minyatür, süsleme, el işleri ve küçük sanatlar, fotografik eser ve slaytlar, grafikler, karikatürler ve tiplemeler güzel sanat eserleri olarak kabul edilmektedir.
  • Sinema Eserleri, FSEK 5. Maddesine göre sesli ve sessiz her türlü hareketli görüntüler dizisi sinema eseri olarak kabul edilmektedir.
  • İşlenmeler ve Derlemeler, FSEK 6. Maddesine göre bir eserden yaralanmak suretiyle müstakil olmayan yazılı fikri ve sanat ürünleridir. Tercümeler, roman, hikaye, şiir gibi eserlerin bir birlerine düştürülmeleri, filme alınmaları veya radyo ve televizyon vasıtasıyla yayıma getirilmesi, müzik aranjmanları ve tertipleri, güzel sanat eserlerinin farklı şekillerde biçimlendirilmesi, yayımlanmamış bir eserin yayına hazırlanması ve yayına elverişsiz bir haldeyse yayına hazırlanması, eserin kısaltılması, derlenmesi hallerinde özgün esere zarar verilmemesi şartıyla yapılmış bu gibi uygulamalar işlenme ve derlenme kapsamında eser olarak kapsamında eser olarak kabul edilmektedir.

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi işaret bir yörenin veya coğrafi bölgenin belirgin bir niteliğiyle ünü özdeşleşmiş bir ürünü ifade etmektedir. Coğrafi işaretin tescil edilmesiyle başvurucu dışında o yöredeki üretim yapan üreticiler de koruma altına alınacaktır.

Marka Nedir?

Marka Nedir

İşletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayıran isim, sözcük, harf, şekil, sayı, malların biçimi veya malların ambalajlarını gösteren baskı yoluyla çoğaltılıp yayımlanabilen her türlü işarete marka denir. Marka tescilinden sonra kullandığı ayırt edici unsurların başkası tarafından kullanılabilir olması mümkün değildir. Tescili gerçekleşmiş bir marka miras yoluyla intikal olabilir, devredilebilir, kullanma hakkı lisans konusu haline getirilebilir, rehin ve teminat konusu olabilir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Avukatlık Hizmetleri

  • Eser Sahibinin Hakları
  • Marka ve Patent Hakları
  • Endüstriyel Tasarım Hakları
  • Faydalı Model Hakları
  • Coğrafi İşaretin Korunması Hakkı
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp