Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku adından da anlaşıldığı gibi, kişiler veya şirketler arasındaki ticari ilişkileri ve ticari faaliyetleri konu alan bir hukuk dalıdır. Temel kaynağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu oluşturur. Gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkilerin kurulması, ticari kişiliklerin oluşturulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin hukuk kurallarının uygulanmasında ticaret hukukuna başvurulacaktır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı

Antalya ticaret hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, ticaret hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adalet önce devletten gelir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristoteles

Ticari işletme Nedir?

Gelir sağlama hedefi olan, devamlılığı bulunan esnaf faaliyetini aşan; ticarethane veya fabrika ya da ticari şekilde işletilen tüm kurumlar ticari işletme olarak sayılmaktadır.

Tacir Nedir?

Ticari bir işi meslek haline getirerek sürekli yapan, bir düzen içinde sanatın ve mesleğin gereklerine uygun olarak yapan gerçek veya tüzel kişilerin hepsine tacir denir. TTK 14. Maddesi ticari işletmeyi tamamen değil de kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir demektedir. Burada ticari işletmenin var olması, işletilmesi ve kısmen veya tamamen kendi adına işletiliyor olması gerekir.

Esnaf Nedir?

Bir işletmenin büyüklük olarak ne zaman esnaf ne zaman ticari işletme sayılacağının belirlenmesinde ölçüt olarak esnaflık kavramı baz alınmaktadır. TTK 15. Maddesi esnafı, ister gezici, ister bir dükkan veya sokağı belirli yerlerinde sabit bir şekilde faaliyette bulunuyorsa, bu faaliyet bedeni çalışmaya dayanıyorsa ve TTK 11. Maddesinde belirtilen miktardan az gelir elde ediyorsa burada yapılan sanat veya ticaret faaliyetiyle uğraşan kişiye esnaf denir şeklinde tanımlamıştır.

Haksız Rekabet Nedir?

Temelinde dürüst ve bozulmamış ticari rekabet ortamının bulunması gereklidir. Tüketicinin, ekonominin ve kamunun menfaatine uygun olarak hukuka uygun rekabetin işletilmesidir.

Ticaret Hukuku Avukatlık Hizmetleri

  • Ticaret Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
  • Ticari sözleşmelerinhazırlanması
  • Haksız rekabet davası
  • Satıcının Ayıp Sorumluluğu

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp