Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku gerçek kişilerin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, malvarlığında bulunan bütün hak ve borçlarının yasal ya da atanmış tüm mirasçılarına nasıl intikal edilebileceğini düzenleyen medeni hukukun alt dalıdır.

Miras Hukuku Avukatı

Antalya miras hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, miras hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Antalya Miras Hukuku Avukatı

Mirasçı Türleri Nelerdir?

Miras hukukunda mal paylaşımları esnasında, miras hakkına sahip 2 farklı türde mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak ifade edilir.

Yasal Mirasçı Nedir?

Yasal mirasçı, miras hukukunda yer alan kanunlarla belirtilmiş mirasçılardır. Yasal mirasçılık medeni kanunda 495-501 sayılı kanun maddeleri arasında belirtilmiştir. Yasal mirasçı, miras bırakan kişinin iradesi ve kontrolü dışında miras hakkı kazanan kişilerdir. Miras bırakanın eşi ve çocukları yasal mirasçılardır.

Atanmış Mirasçı Nedir?

Atanmış mirasçı, miras bırakan kişinin kendi kararı ve iradesiyle miras hakkı olan kişidir. Atanmış mirasçılıkta miras bırakan kişiler, mirasın bir bölümünü veya mirasın tamamını mirasçıya bırakır. Atanmış mirasçının, yasal olarak miras bırakanın yasal mirasçısı olma zorunluluğu yoktur.

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Mahatma Gandhi

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta Derece (Zümre) Sistemi

Mal paylaşımı sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi için Zümre Sistemi, diğer bir adıyla Derece Sistemi uygulanır. Zümre Sistemi üç dereceden oluşur. Bu sistemde miras hakkına sahip olabilmek için mirasçının, üç dereceden birine uyan akrabalık derecesine sahip olması gerekir. Zümre sisteminde belirlenen kurallara göre yasal mirasçılar belirlenir.

Derece (Zümre) Sistemi Koşulları

 • Bir önceki zümrede (derecede) yasal mirasçının bulunması durumunda, bir sonraki zümrede bulunan kişi mirasçı olamaz.
 • Zümre sisteminde üst sırada yer alan yasal mirasçı, bir alt seviyedeki yasal mirasçıdan üstündür. Alt sıradaki mirasçı miras hakkına sahip değildir.
 • Miras hukukunda mal paylaşımına birinci zümreden başlanır. Birinci zümrede mirasçının olmadığı durumlarda ikinci zümreye bakılır. İkinci zümrede mirasçı olmaması durumunda ise üçüncü derecede yer alan kişiler yasal mirasçı olur.
 • Miras bırakan kişinin eşi birinci, ikinci veya üçüncü zümreyle belirli oranlarda miras hakkına sahip olmaktadır.

Derece (Zümre) Başı Nedir?

Zümre başı, her zümrenin ilk sırasında bulunan ve miras hakkına sahip olan kişidir. Zümre başı yaşadığı sürece onun alt soyu miras hakkına sahip olamaz. Murisin çocukları birinci derece mirasçıların zümre başıdır. Miras bırakanın anne babası ikinci derece mirasçıların zümre başıdır. Murisin büyükanne ve büyükbabası üçüncü derece mirasçıların zümre başıdır.

Birinci Derece (Zümre) Yasal Mirasçı Nedir?

Birinci derece (zümre) yasal mirasçı, miras bırakan kişinin alt soyunu ifade eder. Miras bırakan kişinin çocukları, çocuklarının çocukları yani torunları ve torunlarının çocukları alt soyda bulunan yasal mirasçılardır. Miras bırakan kişinin çocukları zümre başı olmakla birlikte her çocuk eşit hakka sahiptir. Miras bırakanın çocuğu miras bırakandan önce ölmüşse, çocuğa düşen miras payı çocuğun kendi çocuklarına geçer. Miras bırakan kişinin ölmüş olan çocuğunun eşi herhangi bir kan bağı olmaması nedeniyle mirasçı sayılmaz.

İkinci Derece (Zümre) Yasal Mirasçı Nedir?

Murisin (miras bırakan) anne ve babası ikinci derece (zümre) yasal mirasçı olarak ifade edilmektedir. Birinci derecede hiç mirasçı bulunmaması durumunda miras bırakanın anne ve babası ikinci dereceden yasal mirasçı olurlar. Anne ve babaya düşen miras payı eşittir. Anne ve baba muristen önce ölmüşse anne babanın altsoyları miras hakkına sahip olmaktadır. Dolayısıyla murisin kardeşleri mirasçı olacaklardır.

Üçüncü Derece (Zümre) Yasal Mirasçı Nedir?

Murisin büyükanne ve büyükbabası üçüncü derece (zümre) yasal mirasçı olarak ifade edilmektedir. Murisin birinci ve ikinci derecede mirasçısı olmaması durumunda geçerlilik kazanır.

Evlilik Dışı Çocuklarda Yasal Mirasçılık

Soybağının kurulması koşuluyla evlilik dışı doğan çocuklar yasal mirasçı olabilirler. Soybağı hakim kararı ile kurulur.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras sebebiyle istihkak davası, haksız yere miras elde etmek isteyen kişilere karşı açılan bir davadır.

Miras Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Mirasçılık belgesinin alınması ve iptali davaları
 • Mirasın reddi davası
 • Terekeye uygulanacak ihtiyati tedbirler
 • Tenkis ve mirasta iade davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Vesayet ve tenkis davaları
 • Mirasçılık haklarının korunmasına ilişkin davalar

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp