Aile Hukuku

Antalya boşanma avukatı, Antalya aile hukuku avukatı olarak hizmet veren avukatlarımız, Türk vatandaşları arasında ve Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında gerçekleşen nişanlanma, evlenme ve boşanma gibi Medeni Kanun kapsamına giren konularda hizmet vermektedir. Antalya avukatlık büromuz Medeni Kanun kapsamında ayrıca velayet, nafaka, soybağı kurma, vesayet, eşler arasında mal paylaşımı, evlat edinme, çocuk ve aile malları gibi aile hukukunu ilgilendiren tüm dava konularında da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Perik Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık büromuz, müvekkillerimizin davalarında elde ettiğimiz başarılar sonucunda referans olarak gösterilmekte, Antalya’da en iyi boşanma avukatı olarak önerilmektedir.

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. John Locke

Aile Hukuku Nedir?

Medeni hukukun 5 ana dalından biri olan aile hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen, bunun dışında ailenin parçasını oluşturan küçükler ya da korunmaya muhtaç erginlerde, devlet kontrolü altındaki teşkilatın yani vesayetin nasıl işleyeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku aile kavramını inceler. Dolayısıyla yukarıda sözü geçen nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, soybağı kurma, vesayet, eşler arasında mal paylaşımı, evlat edinme, çocuk ve aile mallarını konu alır.

Antalya Aile Hukuku

Nişanlılık Nedir?

Nişanlılık evlenmek isteyen kişilerin evlenmelerinden önce geçirdikleri aşamayı ifade etmektedir. Burada bir evlenme vaadi söz konusudur. Nişanlanmanın gerçekleşebilmesi için karşılıklı olarak evlenme vaadinin bulunması ve bu vaadi farklı cinsiyetten iki kişinin gerçekleştirmesi yeterlidir.

Evlenme Nedir ?

Evlenme tarafların karşılıklı iradeleri sunmaları ile evlilik birliğini kurmalarını ifade eder. Ayırt etme gücüne sahip, evlenme yaşına gelmişse taraflar evlenmeyi gerçekleştirebilir. Ancak hısımlık hali mevcutsa, önceki evlilik kesin olarak bitmemişse ve akıl hastalığının varlığından bahsediliyorsa evlenme mümkün değildir.

Boşanma Nedir?

Boşanma evlilik birliğini oluşturan eşlerin halen sağ olmalarına karşın evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Boşanmanın sebepleri zina, cana kast, pek kötü muamele, onur kırıcı hareket, küçük düşürücü şuç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, terk etme ya da akıl hastalığıdır.

Vesayet Nedir ?

Vesayet küçüklerin ya da kısıtlı kişilerin (akıl hastalığı, madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, vb.) haklarının korunması adına mahkemece kişi/vasi atanarak haklarının korunmasıdır.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı, aile hukukundan doğan anlaşmazlıkların mahkeme aracılığıyla çözümlenmesi adına müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aile hukuku avukatı yukarıda adı geçen ve aile hukuku kapsamına giren tüm konularda dava öncesi ve dava sonrası tüm avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütür.

Boşanma Avukatı Arıyorum

Boşanma evliliğin sona ermesidir. Evliliği sona erdiren tüm hususlar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk yasalarına göre boşanma ancak hakim kararı ile sonuçlanır. Mahkemede herhangi bir tarafın aleyhine sonuç çıkması durumunda, aleyhine sonuç çıkan tarafın istinaf hakkı bulunmaktadır. Boşanma avukatı tüm bu boşanma süreçlerinde önemli rol oynar. Boşanma davası takibi ve boşanma dilekçesi hazırlanmasında yetkindir. Antalya boşanma avukatına ihtiyacınız olduğu takdirde, avukatlık büromuz boşanma davalarında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Antalya Boşanma Avukatı

Aile Hukuku Avukatı Hizmet Kapsamı

Aile hukuku avukatı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları şunlardır:

 • Nişanın bozulması, nişanlanmanın sona ermesi sonucu ortaya çıkan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yürütülen maddi ve manevi tazminat davaları
 • Evlilik yapacak kişiler arasında imzalanacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Aile içi yaşanan geçimsizlik ve aile içi şiddet durumunda alınacak tedbir kararları
 • Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları
 • Velayet hükümlerine uyulmaması durumunda
 • Nafaka hükümlerine uyulmaması durumunda
 • İştirak nafakası davaları
 • Evlat edinme davalarında tüm hukuki süreçler
 • Soybağı davaları (soybağının reddi veya soybağının kabulü)
 • Mal paylaşımı davaları ile mal paylaşımı sürecinde alınacak hukuki danışmanlık hizmetleri
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp