Avukat Mehmet Ali Tosun

Avukat Mehmet Ali TOSUN, 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Antalya Barosunda Avukatlık Stajını tamamlayarak Avukatlık ruhsatnamesine hak kazanmış olup halen Antalya Barosuna kayıtlıdır. 2021 yılından itibaren Perik Avukatlık Bürosunda Avukat olarak görev yapmakta olan Av. Mehmet Ali TOSUN, İcra ve İflas Hukuku departmanı yöneticisi olup çalışmalarını özellikle Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku ile Sözleşmeler Hukuku alanlarında yürütmektedir.