Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?

Kamu hukukunun bir türü olan ceza hukuku suç ve cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza hukuku, ceza genel hukuku ve ceza özel hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ceza Hukuku Avukatı

Antalya ceza hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, ceza hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Genel Hukuku Nedir?

Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımlama, ceza hukukunun genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaların azaltılması veya ortadan kalkması gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceleyen ceza hukukunun bir türüdür.

Ceza Özel Hukuku Nedir?

Ceza özel hukuku, suç olarak kabul edilen filleri ayrı ayrı inceleyerek bu suçların kapsamlarını ve sınırlarını belirleyen, bu suçlara öngörülen cezaları inceleyen ceza hukukunun bir türüdür.

Yasaların bittiği yerde zulüm başlar. Lord Chatham

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Niteliği itibariyle 10 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren dava ve işlerde görevli ceza mahkemesine asliye ceza mahkemesi denir.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Suçları Kapsar?

 • Vergi kaçakçılığı
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Kasten adam yaralama
 • Taksirle adama yaralama
 • Cinsel taciz
 • Cinsel saldırı
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığını ihlal
 • Hakaret
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Basit dolandırıcılık
 • Mühür bozma
 • Mala zarar
 • Güveni kötüye kullanma
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İftira
 • Yalan yere yemin

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Niteliği itibariyle 10 yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren dava ve işlerle, kanunda sayılan ayrıca görevler hariç,

 • Yağma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • İrtikap
 • Hileli iflas
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma
 • Silahlı örgüt kurma
 • Kasten adam öldürme
 • Taksirli adam öldürme
 • Neticesi itibariyle ağırlaşmış yaralama

gibi suçları kapsayan ceza mahkemesidir.

Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

Ceza muhakemesi hukuku arama, el koyma, yakalama, tutuklama ve telefon veya ortam dinlenmesi gibi koruma tedbirlerinin uygulandığı suç şüphesi bulunan kişinin özgürlüğünü kısıtlayan bir hukuk dalıdır.

Ceza hukukunda, soruşturma neticesinde şüphelinin iddia makamınca (savcılık) suç işledi kanaatine varılırsa şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası açılır. Davanın asliye ceza mahkemesinde mi yoksa ağır ceza mahkemesinde mi açılacağı suçun niteliğine ve ceza miktarına göre belirlenecektir. Yargılama sonucunda mahkumiyet hükmü olarak adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbiri uygulanabilecektir. Bunun dışında cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi somut olaya göre mümkün olabilecektir. Ardından istinaf, temyiz ve kararın düzeltilme aşamaları tamamlandıktan sonra infaz aşamasına geçilecektir. İnfaz, hapis cezalarında kural olarak açık veya kapalı cezaevlerinde yapılır. Hükümlülerin bazı şartlarının varlığı halinde şartlı tahliyesi ve denetimli serbestlikle cezaevinden tahliyesi mümkün olabilecektir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Sanığın hakkında hükmolunmuş cezasının belli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaması ve bu denetim süresi boyunca kasten suç işlemeyerek yükümlülüklere uygun davranması halinde ceza kararının ortadan kalkarak davanın düşmesine yol açan bir kurumdur.

Ceza Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Tutuklamaya itiraz
 • Bilişim suçlarına ilişkin davalar
 • Koruma tedbirlerine itiraz
 • İnfaz hukukundan kaynaklanan sorunlara dair başvurular
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp