Makaleler

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYESİ

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası, geçerli bir tahliye taahhütnamesinin şartlarını yerine getirmeyen kiracıya karşı açılan bir davadır.

Ticari Defterler

Tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu ve ismen belirtilmiş defterler; yevmiye defteri, büyük defter (defter-i kebir),envanter defteridir. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri de ticari defter olarak kabul edilmiştir.

Paylı Mülkiyette Kanuni Önalım Hakkı

Paylı Mülkiyette Kanuni Önalım Hakkı

Yasal ön alım hakkı, paylı malik olanlara paydaşlardan herhangi birinin payının bir kısmını veya tamamını üçüncü kişiye satması halinde bu hisseyi aynı satış şartlarıyla alma hakkı verir.

Genel ve Nispi Boşanma Sebepleri

Genel ve Nispi Boşanma Sebepleri

Evli tarafların yaşamış oldukları olaylardan dolayı evliliği sonlandırmasını sağlayan kurum boşanmadır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma Davası Nedir?

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası, evlilik birliği devam ederken tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek şekilde temelinden sarsılması halinde kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davasının türüdür. Genel olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya çekişmeli genel boşanma davası şeklinde adlandırılmaktadır.

Muvazaa ile Mirastan Mal Kaçırma

Muvazaa ile Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatma kastı ile aralarında gerçekteki iradelerine uymayan, görünüş olarak geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm doğurmayan bir sözleşme konusunda anlaşmalarını ifade eden bir kavramdır.

Eşlerin Paylı Mülkiyeti

Eşlerin Paylı Mülkiyeti Nedir?

Taşınır ya da taşınmaz bir eşya üzerinde bu mala ilişkin olarak hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisi veren mülkiyet hakkı tek kişi de olabileceği gibi birden fazla kişide de olabilir. Burada eşlerin paylı mülkiyetinden söz edilir.

Bilirkişi

Bilirkişi Kimdir?

Ceza yargılamasına konu olan uyuşmazlıklara ilişkin meselenin çözümlenmesi uzmanlık, teknik veya özel bilgiyi gerektirdiği hallerde başvurulan usul hukuku kurumuna bilirkişi denir.

Yalan Yere Yemin Suçu

Yalan Yere Yemin Etmek Suç mudur?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 275. Maddesinde düzenlenmiş bir husustur. İlgili maddeden bahisle yalan yere yemin suçunun vücut bulabilmesi için, hukuk davalarında eğer davalı veya davacı taraflardan herhangi birisi yalan yere yemin etmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığına Hak Kazanma

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığı yetkili makama başvurma yoluyla kazanılabilir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp