Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığına Hak Kazanma

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığı yetkili makama başvurma yoluyla kazanılabilir.

Yetkili makama başvuru şartlarını taşıyan her yabancının başvuru yapabileceği bir yoldur. TVK 12. maddesi Türk vatandaşlığının kazanılmasının istisnai halleri başlığını taşımaktadır. Bu madde yabancılar için özel ve kolay bir şekilde farklı bir süreç öngörmüştür. Şartları da Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • En az 250.000 Amerikan Doları veya buna karşılık gelen döviz ya da Türk Lirası tutarında taşınmazı tapuda en az 3 yıl satılmama şerhi koyulmak üzere satın alan veya kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kuran,
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında peşin olarak yatırılmış taşınmaz vaadine ilişkin noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süreyle devredilmeyip terkinin yapılmayacağı taahhüdüyle tapuya şerh edilen

taşınmazlara ilişkin satış veya satış vaadi söz konusu ise bu kişiler için eğer milli güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil eden bir halleri yoksa Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir.

Taşınmaz edimi yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından ilgili yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarında şartların yerine getirilmesinden sonra yabancılar için Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşlığını kazanacaklardır. Buradaki Amerikan Doları, Türk Lirası olarak karşılığının bulunmasında Bakanlığın tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

Sonuç olarak, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması en az 250.000 Amerikan Doları veya buna karşılık gelen döviz ya da Türk Lirası değerinde taşınmazın usulüne uygun bir şekilde, tapuda 3 yıl satılmaması şeklinde şerh koyarak satın alan, Çevre ve Şehircilik Bankalığı tarafından tespit edilen her yabancı Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunabilir. Başvurusunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yabancı, Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp