Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında meydana gelen bir olanak olup sektörel kriz, bölgesel kriz, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde meydana gelen haftalık çalışma sürelerinin üçte bir oranında azaltılması veya sürekli olup olmadığının önemi olmaksızın işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen en az dört hafta süreyle durması halinde işyerinde üç ayı geçmeyecek şekilde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteğinin sağlanmasıdır.

Yoksulluk Nafakası

4721 sayılı TMK kapsamında dört farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar;

Güzel Sanat Eserleri

FSEK’na göre bir eserin güzel sanat eseri olarak kabul edilebilmesi için estetik değere sahip olması gerekmektedir.

Velayet Kavramı

Reşit olmayan çocuğun üzerindeki velayet hakkı ana ve babaya aittir.

Hak Arama Yolları

Hukuk sistemimizde hak devlet eliyle korunur. Kişilerin kendi haklarını almak için güç kullanmaları bazı istisnalar dışında yasaklanmıştır.

Evliliğin İptali

Türk Medeni Kanunu 145 ile 160. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan evliliğin iptali konusu boşanmadan farklı bir durumdur.

Şirketlerin Sınıflandırılması

Şirketler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılırlar.

Düğünde Takılan Takı

Düğün sırasında eşlerden hangisine takıldığının bir önemi olmaksızın takılan tüm takılar kadına aittir.

Tapu İptali ve Tescil Davası

Yolsuz, usule aykırı veya kanuna aykırı bir şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının düzeltilerek hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davaya tapu iptali ve tescil davası denir.

Şirketin Unsurları

Şirketin tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanun'unda bulunmamaktadır. Ancak Borçlar Kanun'unda adi şirket için yapılan tanım, şirket için kabul edilen genel bir tanımdır.