Makaleler

Konuşmaların Kaydedilmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu 135. Maddesi iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınmasını düzenlemektedir.

Reddi Miras

Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü alacak ve borçlarıyla birlikte meydana gelen mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesine reddi miras ya da mirasın reddi denir.

Soybağının Reddi

Bir erkekle herhangi bir şekilde soybağı bulunmayan çocuk için soybağının kurulması tanıma yoluyla olur. Ancak bir erkekle soybağı kurulmuş olan çocuğun soybağı ya babalık davası ya da soybağının reddi davasıyla değiştirilebilir.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında meydana gelen bir olanak olup sektörel kriz, bölgesel kriz, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde meydana gelen haftalık çalışma sürelerinin üçte bir oranında azaltılması veya sürekli olup olmadığının önemi olmaksızın işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen en az dört hafta süreyle durması halinde işyerinde üç ayı geçmeyecek şekilde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteğinin sağlanmasıdır.

Yoksulluk Nafakası

4721 sayılı TMK kapsamında dört farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar;

Güzel Sanat Eserleri

FSEK’na göre bir eserin güzel sanat eseri olarak kabul edilebilmesi için estetik değere sahip olması gerekmektedir.

Velayet Kavramı

Reşit olmayan çocuğun üzerindeki velayet hakkı ana ve babaya aittir.

Hak Arama Yolları

Hukuk sistemimizde hak devlet eliyle korunur. Kişilerin kendi haklarını almak için güç kullanmaları bazı istisnalar dışında yasaklanmıştır.

Evliliğin İptali

Türk Medeni Kanunu 145 ile 160. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan evliliğin iptali konusu boşanmadan farklı bir durumdur.

Şirketlerin Sınıflandırılması

Şirketler çeşitli kriterlere göre sınıflandırılırlar.