Makaleler

Aldatılmada Manevi Tazminat Talebi

Evlilik birliği devam ederken eşlerden herhangi biriyle evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat talebi mümkün olup olmadığı Yargıtay’ca karara bağlanmış bir konudur.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Yasal ve atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümüyle mirası bütün olarak yani tüm aktifleri ve pasifleriyle birlikte yasal olarak kazanırlar.

Satıcının Ayıp Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri

Ayıp, satılanda sözleşme veya nitelik olarak bulunmaması gereken özelliklerinin bulunması veya bulunması gereken özelliklerinin bulunmaması olarak tanımlanmaktır.

Yabancı Mahkemede Verilen Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

Eşlerin iradelerine dayanılarak evlilik birliğinin sona erdirilmesine boşanma denir. Yabancı unsur taşıyan hallerde yabancı bir mahkemede verilen boşanmanın Türk Hukukunda da geçerli olabilmesi için bir takım şartların mevcut olması gerekmektedir.

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuk

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 337. Maddesine göre evlilik birliği dışında doğmuş olan çocuğun velayeti anadadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kapsamında Boşanma

Bir erkek ile kadının karşılıklı irade beyanlarının varlığının bulunması halinde evlilik birliğinin meydana getirilmesine evlilik denir.