Boşanma Davalarında Antalya Boşanma Avukatı Hizmetleri

Antalya Boşanma Avukatı | Boşanma Davası | Boşanma Dilekçesi

Antalya boşanma avukatı olarak hizmet veren avukatlarımız, Antalya ili içerisinde yaşayan ve boşanmak isteyen eşlere, boşanma davası sürecinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Boşanma avukatı, aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar olan boşanma, velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi davalara giren avukatların gündelik hayattaki isimlendirilmiş şeklidir.

Mevzuat anlamında boşanma avukatı şeklinde herhangi bir avukatlık türü tanımlanmamıştır. Bu nedenle boşanma davalarına giren avukatların kendilerini boşanma avukatı şeklinde tanıtmaları da yasaya aykırılık oluşturacaktır. Boşanma avukatı tabiri daha çok halk arasında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma, evlilik birliğinin sonlandırılması olarak kısaca tanımlanabilecek bir kavramdır. Boşanma süreciyse taraflar için yıpratıcı ve zorlu bir süreçtir. Dolayısıyla boşanma gibi zorlu bir süreçte profesyonel anlamda hukuki yardım almak sürecin atlatılmasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Her ne kadar mevzuat anlamında boşanma avukatı olarak ayrı bir avukatlık türü olmayıp ayrı bir uzmanlık alanı söz konusu olmasa da halk arasındaki aile mahkemelerindeki boşanma davalarını takip eden davalı ya da davacı avukatları için boşanma avukatı kavramı yer etmiş ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Perik Avukatlık Bürosu ekibinde yer alan boşanma avukatları, özellikle Antalya'da yaşayan evli çiftlerin boşanmak istemeleri durumunda, Antalya boşanma avukatı olarak avukatlık hizmetleri vermektedir.

Amerikalılar, özgürlüğün bedelini en yüksek ödeyen millet olmakla övünürler. Yalan değil. Boşanma istatistiklerine bir bakın. Jerry Lewis

Boşanma Davası

Boşanma Davası'nda, dava hazırlığı aşamasında boşanma avukatı evlilik birliği devam ederken yaşanan olayların değerlendirilip boşanmaya sebep olup olamayacağını, sebep olabilecek olaylarınsa tespit edilerek dava hazırlığını yapması gerekir. Çünkü boşanmanın gerçekleşebilmesi için bir sebebin olması gerekmektedir. Aksi halde açılmış olan boşanma davası reddedilecektir. TMK kapsamında boşanma sebepleri 161 ila 166. Maddesi arasında sayılmış olup boşanma davasının açılabilmesi için bu sayılan sebeplerden birisinin varlığı ve yeterli olması gerekir. Bu nedenle boşanma davasında boşanma sebebinin doğru tespiti büyük önem arz etmektedir. Zira hakim davacının boşanma dilekçesinde yazılan sebeplerle davayı inceleyecektir. Bu nedenle boşanma davasının hazırlık aşamasında profesyonel hukuki yardım alınarak avukatla birlikte yürütülmesi hak kaybına uğramanın önlenmesine neden olacaktır.

Boşanma Davalarında Arabulucu

Arabulucu

Arabuluculuk faaliyeti ile boşanma avukatının taraflar arasında iletişim kurarak uzlaşmayı sağlama çabaları birbiriyle karıştırılmaması gereken bir konudur. Çünkü boşanma avukatının yapmış olduğu faaliyet bir arabuluculuk faaliyeti değildir. Arabulucu, arabulucu listesinde yer alan ve tarafı olamayan kişilerdir. Ancak boşanma avukatı temsil ettiği tarafın haklarını korumakla yükümlüdür. Boşanma davası ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun arabuluculuk faaliyetiyle sonuçlandırılabilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde boşanma davasının eki olarak kabul edilebilecek olan maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka ve varsa çocukların velayeti konuları da arabuluculuk faaliyetiyle sonuçlanabilmesi mümkün olmayacaktır.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi, boşanma davalarında boşanma sebeplerinin belirtildiği evraklardır. Boşanma avukatı, müvekkilini dinledikten sonra boşanma sebeplerini tespit edecektir. Müvekkilinin taleplerinin netleşmesi doğrultusunda boşanma davasının hukuki temellerini oluşturacaktır. Boşanma sebepleri ve müvekkilin talepleri doğrultusunda dava dilekçesini yazacaktır. Dava dosyası hazırlanırken de dava dilekçesinde yer alan talepleri karşılamak ve bu talepleri temellendirmek adına delilleri ve eğer tanıklar söz konusuysa tanıkların ad, soyad ve adreslerini belirterek dava dosyasının içerisine eklemelidir. Ardından adliyede dava giderleri ve harçlarının vezneye yatırılıp dava dosyasının teslim edilmesiyle boşanma davası açılmış olacaktır. Hukuken avukatın görevi de mahkeme sonucunda hak ve borçların tespit edilip uyuşmazlıkların çözümlendiği anda sona erecektir. Ancak uygulamada boşanma avukatının görevi aile mahkemesinin vermiş olduğu kararın infazının tamamlanarak müvekkilin tüm haklarına ulaşmasının ardından boşanma avukatının görevi sona ermektedir. Avukatlık büromuzun Antalya ili içerisinde yürttüğü tüm boşanma davalarında boşanma dilekçelerinin hazırlanması konularında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp