Düğünde Takılan Takı

Boşanmada Düğünde Takılan Takı Kime Aittir?

Düğün sırasında eşlerden hangisine takıldığının bir önemi olmaksızın takılan tüm takılar kadına aittir.

Burada erkeğe takılan takılar için sadece erkeğin kullanımına özgü olanlar erkeğe aittir. Yargıtay düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının kime takıldığına bakmaksızın bunların kadına bağışlanmış sayıldığını ve kadının kişisel malvarlığına eklenmesini kabul etmektedir.

Düğün Takıları Ne Zaman Talep Edilir?

Düğün takılarıyla ilgili olarak kadının bunları talebinde; boşanma davasıyla beraber ileri sürülebileceği gibi boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava şeklinde de ileri sürülebilecektir. Açılacak davada eğer mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün değilse de ziynet eşyalarının bedelinin talep edilmesi gerekmektedir. Aynen iade ya da bedelinin ödenmesi talepleri boşanmanın eki olmayan bağımsız taleplerdir. Dolayısıyla boşanma davasında ziynet eşyalarının talebi söz konusuysa ayrıca bir nispi harcın ödenmesi gerekecektir.

Boşanma halinde düğünde takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malı kabul edildiği için mal paylaşımı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Eğer düğünde takılan ziynet eşyaları düğün masrafları, evlilik içerisindeki ihtiyaçlar veya erkeği borçlarının karşılanması sebebiyle kullanılmışsa kadının boşanma halinde bunları erkekten talep hakkı doğacaktır. Ancak kadın özgür iradesiyle bunları geri almamak şartıyla erkeğe vermişse burada erketen ziynet eşyalarını geri talep edemeyecektir. Bu halin varlığını erkeğin ispat etmesi gerekecektir. Yani geri verilmemek üzere kadından aldığı ziynet eşyalarının bu şartlarla aldığını ispatı erkektedir. Yargıtay bu konuda düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraları taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça iade koşuluyla kullanıldığını kabul etmektedir. Zira bahsi geçen ziynet eşyalarıyla paralar kadının kişisel malıdır. Bunların kocası tarafından kullanılması iade edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Eğer erkek iade edilmemek üzere aldığını ispat edemezse kadının takı parasına ilişkin talebi kabul edilecektir.

Düğünde takılan ziynet eşyalarıyla paralar davalının zilyetliğinde bulunuyorsa yani takılar mevcutsa aynen iade için istihkak davası açılacaktır. Ziynet eşyalarının aynen iadesi için açılan istihkak davasında herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Dolayısıyla dava her zaman açılabilecektir. Eğer ziynet eşyalarının aynen iadesi mümkün değilse bu halde ziynet eşyalarının bedeli talep edilebilecektir. Burada dava açma süresi 10 yıldır. Çünkü aynen iade hali zamanaşımına tabi olmayan istihkak davası iken bedelinin ödenmesi talebi 10 yıllık zamanaşımına tabi olan tazminat davası niteliğinde bir davadır. 10 yıllık süre ise boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp